Přírodní bohatství pro další generace

Tel.: +420 605 292 461 / Adresa: Malostranské nám. 127, Starý Plzenec

Mikroregion

Územní působnost občanského sdružení Bradava se nachází v mikroregionu Radyně a části toku řeky Úslavy (dříve Bradava).

Rozkládá se v bývalém okrese Plzeň-jih a Plzeň-město, a to na katastrálních územích

  • Starý Plzenec
  • Spálené Poříčí
  • Tymákov
  • Šťáhlavy
  • Šťáhlavice
  • Koterov
  • Nezvěstice
  • Bručná
  • Blovice


a dále na územích obcí, ve kterých mají působnost příslušné obecní úřady, jako prvoinstanční orgány ochrany přírody, do kterých spadají výše uvedená katastrální území.