Přírodní bohatství pro další generace

Tel.: +420 605 292 461 / Adresa: Malostranské nám. 127, Starý Plzenec

Dosavadní činnost

Statut účastníka řízení

 • občanské sdružení Bradava získalo statut účastníka řízení při zahajovaných stavebních řízení, která jsou v územní působnosti naší činnosti
 • sdružení má tak možnost aktivně se podílet na veškerých stavebních změnách, které zasahují do ekosystému


Konkrétní akce:

 • sledujeme a podílíme se na podobě průběhu stavby čistírny odpadních vod ve Starém Plzenci, kde byl ohrožen dendrologicky cenný pás vzrostlých stromů
 • podle původní projektové dokumentace by při stavbě stoky A došlo k likvidaci cenných stromů v jednolitém souvislém přírodním ekosystému, kde mají svůj přirozený životní prostor poštolka, koroptev a další druhy zvířat
 • na základě dendrologického průzkumu a odborného ornitologického posudku jsme doporučili vést stoku A jinou trasou, která kopíruje danou oblast, ale nijak nenarušuje životní prostředí
 • po jednání s příslušnými úřady i se stavební firmou došlo ke kompromisu, který umožňuje jak výstavbu čistírny odpadních vod provést, tak umožní i ochranu dané oblasti před nevratnými škodami na ekosystému

Akce pro naše děti

Ve spolupráci s městským úřadem ve Starém Plzenci se sdružení snaží o vybudování bezpečnostní bariéry při hlavní silnici v oblasti železničního viaduktu. V tomto úseku došlo v minulosti k tragické dopravní nehodě a stále k dalším nehodám občas dochází. Silnice zde není oddělena žádnou bezpečnostní bariérou, parkují zde nahodile auta a procházející děti jsou denně ohroženy při cestě do školy. Na základě petice občanů bylo radnicí slíbeno dokončit plynofikaci a stavbu kanalizačního řadu a hned po té místo upravit malým parkovištěm a stavbou chodníku. Kontaktovali jsme i Policii ČR se žádostí o častější kontroly rychlosti vozidel v tomto úseku. Již došlo k úpravě křižovatky před viaduktem a změně přednosti v jízdě, což značně přispělo ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. V současné době se dokončuje pokládka kanalizační stoky.

 • na závěr letních prázdnit sdružení pořádá Velkou letní olympiádu pro všechny věkové kategorie dětí
 • akce proběhla již dvakrát, a to nultý ročník v roce 2002 a první oficiální ročník v roce 2003
 • olympiáda měla jak tradiční disciplíny jako např. maratón, sprint, střelba, tak i disciplíny poněkud netradiční jako bylo sbírání kaménků, převoz materiálu v kolečku nebo sběr plevele na čas
 • nechybělo ani vyhlášení vítězů – v každé věkové kategorii a pak celkový vítěz
 • velký putovní pohár věnoval do soutěže sám předseda sdružení a ceny pro účastníky věnovali pořadatelé olympiády, kterým tímto patří dík
 • na hladkém průběhu všech disciplín se podíleli členové ze spřáteleného rokycanského sdružení Ochránců přírody
 • na závěr se konala velká oslava spojená s občerstvením