Přírodní bohatství pro další generace

Tel.: +420 605 292 461 / Adresa: Malostranské nám. 127, Starý Plzenec

Cílem a hlavním posláním naší činnosti je ochrana přírody a krajiny v oblasti mikroregionu Radyně a řeky Úslavy (viz územní působnost). V současné době technického rozvoje je příroda někdy necitlivě narušována činností člověka, a proto každý rozumně přemýšlející občan si musí klást otázku, kde končí naše pohodlí a tzv. civilizace a nastupuje nutnost chránit práva přírody před námi samotnými?! Uznáváme obecně platné názory na zdravý životní prostor v čisté přírodě okolo nás, ale málokdy pro to něco chceme udělat. Není na to čas, rodina si žádá své, povolání a kariéra nás pohlcují. Ale… …právě proto se chce občanské sdružení podílet alespoň malou měrou na život a probíhající změny v našem životním prostředí. Pro nás, pro naše děti, pro budoucnost všech lidí. Jsme statutární účastníci správních řízení, kde mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Občanské sdružení Bradava je řádně registrováno s plnou procesní způsobilostí účastníka řízení, a proto jsme vždy včas informováni o plánovaných zásazích do životního prostředí. Nepočítáme se mezi tzv. šílené ekologické aktivisty, kteří jen protestují a ruku k dílu nepřiloží. Jen v pozitivním přístupu k řešení problémů vidíme cestu k lepšímu životnímu prostředí. Proto se sdružení Bradava snaží o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek, ekologicky stabilního krajinného rázu s významnými přírodovědnými a estetickými hodnotami. Činnost sdružení Bradava je zaměřena i jako osvěta ochrany životního prostředí mezi dětmi a mládeží daného regionu. Snažíme se zábavnou formou o jejich aktivní zapojení do procesu udržování čistoty životní prostředí (viz dosavadní činnost a fotogalerie). Občanské sdružení Bradava není založeno za účelem podnikání.