Přírodní bohatství pro další generace

Tel.: +420 605 292 461 / Adresa: Malostranské nám. 127, Starý Plzenec

Povodeň

V letošním únoru opět došlo po delší době k vylití Úslavy z břehů. Rybník však nebyl vůbec ohrožen a Úslava se vrátila klidně do svého koryta.